Uncategorised

Knivar – traditionella nordiska modeller

Nästan alla världens kulturer har traditionella knivmodeller som de har använt för jakt, fiske eller i strid. Här i Norden där vi har en rik fiske- och jaktkultur har vi också knivar som har utvecklats för detta. För att se ett stort utbud av olika traditionella knivar kan du besöka Lamnia som har över 5000 knivar i sin butik. Här går vi igenom två traditionella nordiska knivar:

Puukko – den finska kniven

Puukko är en liten, traditionell finsk kniv som är designad för allmänbruk. Den har ett enkelblad som är något kurvad, en gömd tång och vanligtvis en platt rygg. Kniven kan även kallas för en finsk kniv eller finka. Den sovjetiska militärkniven NR-40 var baserad på en modifierad version av Puukko och den kallades informellt för ”finka”.

En grundläggande modell har ett handtag och ett blad med en slida som kan sättas fast i ett bälte eller en skjorta. Knivbladet är vanligtvis kort, aldrig längre än handtaget och ofta kortare än 100 mm. Puukko är det naturliga valet för att skära, hacka och tälja eftersom den är platt slipad. Kniven används ofta som karvningsverktyg för dekorativa ändamål, för att skapa eldmaterial och för att rensa fisk eller jaktbyten. En del modeller är något kurvade uppåt eller neråt beroende på dess användningssyfte.

Stuorra niibi – Samekniv

Samekniven Stuorra niibi kan översättas till ”stora kniven” och kallas för lapinleuku eller leuko på finska. Det är en stor kniv som används traditionellt av samerna. Kniven har ett långt, brett knivblad som passar bra till lättare knivarbete som till exempel att kvista, skära ner små träd för till exempel en kåta, lättare röjning, slakt eller strid.

Stuorra niibi är vanligtvis mellan 20 till 45 centimeter. Handtaget är vanligtvis tillverkat av björk för att man ska få ett bättre grepp i snöiga miljöer. Traditionella material för slidan är vanligtvis renläder. Eggen har ofta en skandinavisk slipning med en enda platt fas. Bladet ska vara tillräckligt starkt för att kunna bryta upp renben och härdat för att hålla låga temperaturer.

Samerna använder vanligtvis två knivvar, Stuorra niibi (stora kniven) och en mindre kniv som kan vara en buiku, unna niibaš eller puukko.

Uncategorised

Ett Sverige utan fossila bränslen

Rubriken till denna artikel hade betraktats som önsketänkande för 50 år sedan. Utvecklingen inom energiförsörjningen har dock gått snabbt framåt. Sverige vill vara det första landet som helt frigör sig från fossila bränslen. För att detta ska vara möjligt måste flera aktörer arbeta tillsammans.

En vanlig missuppfattning är att politikerna ska kunna åstadkomma detta på egen hand. Vi måste dock påminna oss om att även de privata aktörerna måste bidra till det gröna samhället. I dagsläget finns det dock pengar att tjäna inom fossila energikällor.

Privata energiaktörer kommer inte vara lika villiga att genomföra denna förändring om de också förlorar pengar. I vissa fall kan det till och med vara tal om fullständiga verksamhetsförändringar, där man måste investera stora pengar för att gå över till grön energi.

Många aktörer inom näringslivet, där behovet av el är stor, ifrågasätter också om elförsörjningen kommer räcka när den gröna energin tar över. Vi måste vara medvetna om att de svenska industrierna fortfarande står för en stor del av den svenska välfärden. Dessa företag måste ha ständig tillgång till el för att kunna bedriva deras verksamhet.

Krasst sett kan man därför ifrågasätta om deras ägare kommer stödja omställningen. I dagsläget är detta inte ett problem. Vi måste dock vara medvetna om att en stor del av energin fortfarande kommer från kraftverk som politikerna ämnar avveckla.

Det är med andra ord inte bara politikernas jobb att genomföra denna förändring. De kommer aldrig lyckas med deras arbete om de inte får med sig befolkningen, och då i synnerhet ägarna av de stora industrierna.

En mer positiv bild

Forskningen kring grön energi är fortfarande relativt ung. Vi har därför inte alla svaren på hur framtiden kommer se ut. Frågetecken skapar alltid osäkerhet, vilket gör att opinionen ännu inte har svängt helt till fördel för miljöförespråkarna.

Ur ett positivt perspektiv kan vi dock kolla på de viktigaste politiska frågorna i stora delar av världen. Vart vi än kollar finner vi vår tids stora ödesfråga – d.v.s. den om planetens framtid. Det land som skapar ett grönt samhälle först kommer sannolikt kunna tjäna pengar på den forskning och teknologi som man har tagit fram.

Det bör därför poängteras att miljöfrågan inte bara är en kostnad. Man får lätt den uppfattningen när man tänker på att Sverige redan har en stabil energiförsörjning. Varför förändra något som fungerar så bra?

I denna artikel har vi kunnat konstatera att vi gör det för planetens framtid. Vi har också kunnat konstatera att vi gör det för att kunna hjälpa andra länder med vår forskning och teknologi. Denna hjälp kommer dessutom låta oss tjäna pengar.

Vi får inte heller glömma de privata aktörer som främjar det gröna samhället genom att göra det enklare för kunderna. Hur får man egentligen tag på en laddare till en elbil, och hur installerar man solenergi? Alla dessa frågor är nya för en stor del av den svenska befolkningen. Flera jämförelsesajter på nätet kan hjälpa dig med detta. Jämför offerter på Laddbox och ta in offerter om solenergi är två exempel på saker som du numera kan göra hemifrån.