Skicka in ditt bidrag

Vårt mål är att hela tiden hålla vår blogg uppdaterad med de senaste nyheterna kring vetenskap och forskning. För att uppfylla detta ändamål tar vi gärna emot bidrag från er, våra läsare, som också besitter mycket kunskap och intresse för vetenskap.

Vetenskapliga områden

Vi tar gärna emot bidrag på nedanstående områden och även välskrivna bloggtexter inom andra vetenskapliga fält. Våra läsare är intresserade av nya forskningsrön och ny kunskap som bidrar till och förklarar vetenskaplig konsensus på området.

Rymdforskning

Rymdforskning är en typ av vetenskap där forskning bedrivs med hjälp av rymdinstrument. En lång rad olika vetenskapliga områden ryms inom denna övergripande sektion. Med jordobservationer gör satelliter studier av jorden samtidigt som de befinner sig i omloppsbana kring densamma. Rymdfysik är ett annat område, där rymdens tunna plasma studeras med hjälp av satellitinstrument där magnetiska och elektriska fält mäts. Planetologi innebär att våra närmaste planetgrannar studeras med hjälp av landare och förbiflygningar.

Medicin

Den medicinska vetenskapen är ämnad att diagnosticera, förhindra och behandla sjukdomar av olika slag. Målet är att undvika död och upprätthålla den mänskliga hälsan både på ett individuellt plan och samhällsmässigt sett. Klinisk medicin, biomedicin, forskning och kirurgi utgör den medicinska vetenskapens fundament. Den teoretiska medicinen handlar om hur människokroppen är uppbyggd och försöker ta reda på vilka orsaker som finns till de sjukdomar som drabbar kroppen. Hit hör till exempel biokemi, immunologi och neurovetenskap.

Historia

Historievetenskapen är en disciplin inom humanismens fält. Den avhandlar all den mänskliga verksamheten som skett i det förflutna och som vi idag känner till. Historia som vetenskap vill skapa en systematisk analys och en sammanhängande framställning av tidigare händelser som har haft betydelse för människans utveckling. Som forskningsområde kan historia ibland ha problem då källorna till denna vetenskapsgren ofta är fragmentariska. Historiska artefakter och kvarlämningar påverkas ofta hårt av tidens tand, där både naturliga företeelser och mänsklig aktivitet kan räknas in. Inom den vetenskapliga disciplinen används något som kallas för historisk metod, där historikern hittar nya vägar att hitta kunskap om olika historiska skeenden som inte går att pröva strikt vetenskapligt.

Kontakta oss

För att skicka in dina texter kan du enkelt kontakta oss här på hemsidan. Besök vår kontaktsida där du hittar ett formulär som du kan använda för att skicka in en förfrågan. Vi svarar så snart vi kan och är tacksamma för alla bidrag som förmedlar ny kunskap kring vetenskap och forskning.