Blogg

Fasadrenovering? vanliga brister som kräver åtgärd

Det är viktigt att vara observant på tidiga problem med fasader. Brister i fasaden kan leda till större skador. Bland annat kan fukt tränga, det i sin tur kan leda till röta-och mögelskador.

Är du osäker på om fasaden behöver en uppfräschning är det bäst att boka en besiktning. Bland annat BBM Fasad är experter på fasader och fasadrenovering av större fastigheter. Det innebär även att du kan få hjälp med renovering av fasader på totalentreprenad.

Putsade fasader – då är det dags för åtgärd

Pustade fasader håller relativt länge om arbetet utförts korret. Samtidigt är det inget som håller för alltid. Några vanliga tecken som tyder på att det är dags för en renovering är:

  • Fasaden uppvisar missfärgningar. Ibland kan det då räcka med att måla om fasaden. Däremot är det bäst att be om besiktning för att undersöka så det inte finns underliggande problem.
  • Sprickor i den putsade fasaden. I regel börjar det med ganska små sprickor som sedan blir större. Att agera tidigt kan innebära att det bara behöver göras lite mindre åtgärder.
  • Putsen börjar lossna. När putsen väl börjar lossna och trilla bort är det ofta mer akut att åtgärda. Framför allt för att förhindra att fukt tränger in i fasaden och sprider sig.

Tegelfasader – var noga med fogarna

Fördelen med tegelfasader är att det krävs relativt lite underhåll. Däremot är det att rekommendera att se över fogarna ungefär vart femte år. Ibland krävs omfogning för att skydda mot bland annat fuktintrång. Några tecken på att det är dags för åtgärder är också:

  • Det går att se att fogarna mellan tegelstenarna börjar bli urlakade.
  • Tydliga sprickor i teglet eller skador på tegelstenarna.
  • Fogarna har tappat sin hållfasthet och trillar bor.

Genom att vara observant på framför allt fogarna går det att förhindra att skadorna blir större. Då går det även att minimera risken för skador på tegelstenarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *