Vetenskap, Vetenskaplig forskning

Det är viktigt med vetenskaplig forskning

Med vetenskaplig forskning menas att insamlad data noggrant undersöks på ett systematiskt sätt, utifrån en bakomliggande hypotes om hur data ska undersökas. För att upptäcka nya kunskaper måste alltid en forskning göras. Syftet med att forska är utöka den mänskliga vetenskapen inom biologi, fysik eller det sociala området. Du kan lära dig nya saker genom att till exempel läsa en bok, men det är inte forskning, eftersom du då inte använder den systematiska processen – vetenskaplig metod.

Hur går då den vetenskapliga processen till?

Det gäller att observera hur det ser ut omkring dig och skapa hypoteser om hur relationer ser ut i världen. En vision eller förklaring om någonting som är hållbart kallas för hypotes och en del av forskarens process är att prova hypoteser för att senare studera de resultat som blir. En forskningsstudie är det stadium när forskaren bildar en hypotes, och ger forskaren en inblick i de olika omständigheter som behöver studeras, och för att se hur sambandet mellan dessa är.

Vad det kan forskas om

Det sker forskning med djur, människor, växter, oorganiska ämnen och med andra levande varelser. När det gäller forskning med djur och människor ska de följas av speciella regler som är skrivna av Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) och Vetenskapsrådet. Oavsett vilket ämne som det forskas i ska den vara välkonstruerad och följa den plan som projektledaren eller den ansvariga forskaren skapat.

Dokumentation

Givetvis måste alla forskningsresultat beräknas så all insamlad information är korrekt utförd. All information ska också dokumenteras och registreras grundligt för att minimera fel som kan uppstå. Dokumentationen är en viktig handling som inte får komma på avvägar, därför kan den spelas in eller kodas för kommande år. Om den information som fås registreras på fel sätt kanske inte resultatet går att använda, och det är av stor vikt att forskningsresultaten dokumenteras på en gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *