Vetenskap

Så här kan vetenskap definieras

Vetenskap är en procedur av vetenskapliga strategier och teser som används när ny kunskap ska skapas. Vetenskap är också industriell forskning, akademisk forskning, privat forskning med mera och alla forskningsresultat ska ha publicerats i vetenskapliga publikationer. Det vetenskapliga arbetet ska även noga undersöks av oberoende referenter och/eller av en så kallad opponent, som kan vara en student som utsetts som examinator och som kritiskt ska granska en annan students akademiska uppsats. Gäller det forskning på högre nivå som till exempel vid en doktorsavhandling, kan det vara en doktor från ett annat läroverk som är opponent.

Detta ska en opponent göra

En opponent ska granska och kontrollera om det studenten eller den som ska göra sin doktorsavhandling har kommit fram till i sin uppsats. Det är viktigt att argumentationen är saklig, att alla slutsatser och resultat har ett intressant nyhetsvärde och att alla referenser till olika publikationer är korrekta.

Historia

I förhistoriska tider berättades kunskaper vidare muntligt från generation till generation, och det har gjorts arkeologiska fynd som påvisar att utveckling av astronomiska kunskaper förekom före skriftliga kunskaper. I Europa anses att den moderna vetenskapen tillkom under 1500–1600-talet.

Vetenskap i dag

I dag när det finns datorer som kan används för att hämta fakta från olika databaser. Du kan också lätt ha kontakt med andra forskare inom samma intresseområde att diskutera med genom datorns hjälp. I år har en ny intressant forskning kommit fram till att hundar är självmedvetna. Det forskas i alla områden och det kommer det alltid att göras, människan behöver hela tiden ny kunskap, och samhället behöver uppdateras och det görs genom forskning och vetenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *