Vetenskap, Vetenskaplig forskning

Paracetamol- påverkar fostret

Paracetamol finns i värktabletter som panodil eller alvedon och verkar smärtlindrande eller febernedsättande. Att paracetamol kan ge leverskador om man tar för stora doser under en begränsad tid eller tar en överdos på en gång, vet de flesta. Därför ska man alltid läsa bipacksedeln och ta de rekommenderade doserna. Men 2018 så kom forskare fram till något häpnadsväckande som gör att man ska vara ännu mer försiktig när man använder sig av värktabletter som innehåller paracetamol. Ämnet kan nämligen påverka ditt foster negativt vid graviditeten.

Så påverkas flickebarn

SELMA-studien undersökte vad som händer när en gravid kvinna eller litet barn utsätts för kemikalier som är hormonstörande. SELMA står för Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study, och studien gjordes i ett samarbete mellan Lunds universitet, Karlstads universitet och Värmlands landsting.

Studien visade att om man använder värktabletter innehållande paracetamol under tidig graviditet, så ökar risken för språkförsening hos barn från 2 år. Men det mest intressanta är att man inte kunde hitta något samband mellan användandet av preparatet och pojkars språkförsening utan enbart flickors. Sambandet går ännu inte att förklara men studierna gjordes på 905 barn i åldern 2 och ett halvt års ålder.

Det har gjorts andra studier innan SELMA-studien som också har visat på att det finns en koppling mellan en gravid persons intag av preparatet och, bland annat, ett barns kognitiva utveckling. Detta gör att man bör ta denna forskning på allvar, trots att man ännu inte vet exakt varför det finns ett samband mellan intag av paracetamol under graviditet och språkförsening hos flickor.

Ökad risk för missbildning hos pojkar

Trots att pojkar inte kan råka ut för språkförsening på grund av paracetamol så har det gjorts en annan studie som visar på att risken för missbildade könsorgan ökar med 30% hos pojkar, om den gravida kvinnan använder preparatet under graviditeten. Detta kan man läsa mer om hos SVD , som skriver om den studie som gjordes vid Åhus, vilken baserades på hela 47400 kvinnor som fött pojkar.

Mer än 50% av kvinnor över världen använder preparatet paracetamol under graviditeten, detta trots att denna forskning nu är relativt välkänd. Detta kan bero på att forskningen ännu inte är fullständig och många läkare fortfarande rekommenderar läkemedlet för gravida. Något som kan vara bra att ha i åtanke är att det är de första tre månaderna av en graviditet som riskerna är som störst. Det är heller ingen fara att då och då vid huvudvärk eller feber ta en alvedon eller panodil. Det är vid större intag, eller intag under längre tid som forskningen är baserad på .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *