Uncategorised

Ett Sverige utan fossila bränslen

Rubriken till denna artikel hade betraktats som önsketänkande för 50 år sedan. Utvecklingen inom energiförsörjningen har dock gått snabbt framåt. Sverige vill vara det första landet som helt frigör sig från fossila bränslen. För att detta ska vara möjligt måste flera aktörer arbeta tillsammans.

En vanlig missuppfattning är att politikerna ska kunna åstadkomma detta på egen hand. Vi måste dock påminna oss om att även de privata aktörerna måste bidra till det gröna samhället. I dagsläget finns det dock pengar att tjäna inom fossila energikällor.

Privata energiaktörer kommer inte vara lika villiga att genomföra denna förändring om de också förlorar pengar. I vissa fall kan det till och med vara tal om fullständiga verksamhetsförändringar, där man måste investera stora pengar för att gå över till grön energi.

Många aktörer inom näringslivet, där behovet av el är stor, ifrågasätter också om elförsörjningen kommer räcka när den gröna energin tar över. Vi måste vara medvetna om att de svenska industrierna fortfarande står för en stor del av den svenska välfärden. Dessa företag måste ha ständig tillgång till el för att kunna bedriva deras verksamhet.

Krasst sett kan man därför ifrågasätta om deras ägare kommer stödja omställningen. I dagsläget är detta inte ett problem. Vi måste dock vara medvetna om att en stor del av energin fortfarande kommer från kraftverk som politikerna ämnar avveckla.

Det är med andra ord inte bara politikernas jobb att genomföra denna förändring. De kommer aldrig lyckas med deras arbete om de inte får med sig befolkningen, och då i synnerhet ägarna av de stora industrierna.

En mer positiv bild

Forskningen kring grön energi är fortfarande relativt ung. Vi har därför inte alla svaren på hur framtiden kommer se ut. Frågetecken skapar alltid osäkerhet, vilket gör att opinionen ännu inte har svängt helt till fördel för miljöförespråkarna.

Ur ett positivt perspektiv kan vi dock kolla på de viktigaste politiska frågorna i stora delar av världen. Vart vi än kollar finner vi vår tids stora ödesfråga – d.v.s. den om planetens framtid. Det land som skapar ett grönt samhälle först kommer sannolikt kunna tjäna pengar på den forskning och teknologi som man har tagit fram.

Det bör därför poängteras att miljöfrågan inte bara är en kostnad. Man får lätt den uppfattningen när man tänker på att Sverige redan har en stabil energiförsörjning. Varför förändra något som fungerar så bra?

I denna artikel har vi kunnat konstatera att vi gör det för planetens framtid. Vi har också kunnat konstatera att vi gör det för att kunna hjälpa andra länder med vår forskning och teknologi. Denna hjälp kommer dessutom låta oss tjäna pengar.

Vi får inte heller glömma de privata aktörer som främjar det gröna samhället genom att göra det enklare för kunderna. Hur får man egentligen tag på en laddare till en elbil, och hur installerar man solenergi? Alla dessa frågor är nya för en stor del av den svenska befolkningen. Flera jämförelsesajter på nätet kan hjälpa dig med detta. Jämför offerter på Laddbox och ta in offerter om solenergi är två exempel på saker som du numera kan göra hemifrån.

Vetenskap, Vetenskaplig forskning

Det är viktigt med vetenskaplig forskning

Med vetenskaplig forskning menas att insamlad data noggrant undersöks på ett systematiskt sätt, utifrån en bakomliggande hypotes om hur data ska undersökas. För att upptäcka nya kunskaper måste alltid en forskning göras. Syftet med att forska är utöka den mänskliga vetenskapen inom biologi, fysik eller det sociala området. Du kan lära dig nya saker genom att till exempel läsa en bok, men det är inte forskning, eftersom du då inte använder den systematiska processen – vetenskaplig metod.

Fortsätt läsa ”Det är viktigt med vetenskaplig forskning”

Vetenskaplig forskning

Kan Saturnus ringar bli ett framtida turistmål?

Himlakropparna vi ser på natthimlen har alltid haft en dragningskraft på människans fantasi. Inom en snar framtid kommer det bli möjligt att gå på dem med våra fötter. Allt tyder på att en ny era i mänsklighetens historia står för dörren. Kina, Ryssland, och USA skickar ut sonder för att undersöka solsystemets olika planeter. Även länder som Israel, Indien och Arabemiraten deltar i utforskandet av rymden. En del talar om en ny rymdkapplöpning men den här gången är det den röda planeten Mars som står i centrum.

Fortsätt läsa ”Kan Saturnus ringar bli ett framtida turistmål?”

Vetenskap, Vetenskaplig forskning

Paracetamol- påverkar fostret

Paracetamol finns i värktabletter som panodil eller alvedon och verkar smärtlindrande eller febernedsättande. Att paracetamol kan ge leverskador om man tar för stora doser under en begränsad tid eller tar en överdos på en gång, vet de flesta. Därför ska man alltid läsa bipacksedeln och ta de rekommenderade doserna. Men 2018 så kom forskare fram till något häpnadsväckande som gör att man ska vara ännu mer försiktig när man använder sig av värktabletter som innehåller paracetamol. Ämnet kan nämligen påverka ditt foster negativt vid graviditeten.

Fortsätt läsa ”Paracetamol- påverkar fostret”

Vetenskap, Vetenskaplig forskning

Vad Virgin Galactics flygning innebär för rymdturism

Richard Bransons lyckade flygning till rymden är ett viktigt steg mot att låta vanliga, betalande kunder besöka rymden som en turist. Men vem är Branson, varför är detta ett så pass stort steg för vetenskapen och hur fungerade farkosten? I den här artikeln har vi sammanfattat allt du måste veta om rymdfärden.

Fortsätt läsa ”Vad Virgin Galactics flygning innebär för rymdturism”

Vetenskap

Så här kan vetenskap definieras

Vetenskap är en procedur av vetenskapliga strategier och teser som används när ny kunskap ska skapas. Vetenskap är också industriell forskning, akademisk forskning, privat forskning med mera och alla forskningsresultat ska ha publicerats i vetenskapliga publikationer. Det vetenskapliga arbetet ska även noga undersöks av oberoende referenter och/eller av en så kallad opponent, som kan vara en student som utsetts som examinator och som kritiskt ska granska en annan students akademiska uppsats. Gäller det forskning på högre nivå som till exempel vid en doktorsavhandling, kan det vara en doktor från ett annat läroverk som är opponent.

Fortsätt läsa ”Så här kan vetenskap definieras”